Baryta Carbonica
Homeopatski lekovi

Baryta Carbonica

Barium je metal i pripada II A grupi Periodnog sistema elemenata. Glavna karakteristika (osećanje) grupe ja zavisnost, a najviše Baryta Carbonica. Pročitaj Više

Schüssler – Šuslerove biohemijske tkivne soli
Homeopatski lekovi

Schüssler – Šuslerove biohemijske tkivne soli

Formulisanje Schüssler – Šuslerove biohemijske tkivne soli, biohemijskog sistema lekova pripisuje se doktoru Wilhelmu Heinrichu Schüssleru još iz 1890. godine.

Schüssler – Šuslerove soli, biohemijske soli, su posebni homeopatski lekovi napravljeni od 12 glavnih vrsta tkivnih soli, odnosno minerala koje ljudsko telo prirodno sadrži. To su normalne supstance koje se pojavljuju u prirodi, a nalaze se u telu, tako da neće interferirati niti se konfrontirati sa drugim lekovima ili tretmanima. Mogu se koristiti u slučajevima deficita određenih minerala ili kao preventiva. Pročitaj Više

Homeopatski lek Tarentula Hispanica
Homeopatski lekovi

Homeopatski lek Tarentula Hispanica

Tokom bolesti tarentula dete izbegava svetlost, kad je bolesno (light, aversion to). Plače, ako mu se ne udovolji (weeping, refused when). Postaje agresivno i priča u pretnjama, da će nauditi sebi ili drugima (speech threatening). Dete je obično previše fokusirano na tegobu, pa se pretvara da je gore nego što jeste (feigning, sick he is), zaokupljeno je igrom, do te mere, da zaboravlja da jede (playfull). Odbija da jede, iako mu je bolje od jela (refuse to eat). Pročitaj Više

Homeopatski lek BELLADONNA
Homeopatski lekovi

Homeopatski lek BELLADONNA

Homeopatski lek BELLADONNA – Atropa Belladonna (Deadly Nightshade)

Homeopatski lek BELLADONNA, koji se najćešće koristi kod dece u akutnim situacijama, ali u homeopatiji, ne postoji podela lekova za akutnu i hroničnu tegobu (svaki lek se može koristiti u obe situacije). Karakteristike belladonna leka su intezivni simptomi bolesti sa velikom energijom. Vrlo često belladonna pacijenti se razbole naglo i bez prethodnih simptoma. Čim dobiju temperaturu ili bolove, odmah posežu za lekovima, koji će brzo pomoći (carry desire to be fast). Ako je u pitanju dete, dete traži brzo rešenje od roditelja, jer ne može dugo da trpi, a i želi što pre da nastavi sa igrom (playfull). Iritabilnost, bes, ekstremna nervoza, ne trpe tešenje, kašljanje do zacenjivanja sa crvenilom u licu, nagle promene raspoloženja od besa do plača, ne uvažavaju savete i sl. Pročitaj Više

Stramonium dečiji lek za strah
Homeopatski lekovi

Stramonium dečiji lek za strah

Stramonium dečiji lek

Stramonium dečiji lek se koristi kada dete ima strahove (fear of doctors, fear injury, being injured) od doktora i povrede. Deca, koja čim uđu u ordinaciju počinju da vrište i da se opiru pregledu, a samo iz jednog razloga, što očekuju od doktora da će im dati injekciju ili da će im raditi neki pregled koji će deci biti najblaže rečeno neprijatan, a u nekim slučajevima i bolan.

U situacijama kada je dete došlo u pratnji oba roditelja i otac ga nosi, dete će stalno gledati u majku i moliti je da ga izvede iz ordinacije. Dete to radi opruženih ruku (delirium, arms extend) i plačići tražeći da mu majka pomogne i da ga spasi (delirium, crying, help for), ili ukoliko ga roditelj spusti iz ruku, ono trčeći pokušava da izadje iz ordinacije (escape, with desire to).

Pročitaj Više

Način delovanja homeopatskog leka
Homeopatski lekovi

Način delovanja homeopatskog leka

Svi složeni organizmi, uključujući i ljudski , zasnivaju se na održavanju balansa asimilacije, eliminacije i reparacije. To podrazumeva savršen sklad uzimanja hrane, vode i kiseonika, pretvaranja u energiju, zatim izbacivanja produkata metabolizma i zaceljivanja oštećenja. Bilo koji zastoj ove prirodne homeostaze se manifestuje u vidu simptoma i oni mogu biti psihičke ili fizičke prirode, a u suštini najćešće su udruženi. Pročitaj Više