Homeopatski lek Tarentula Hispanica

Homeopatski lek Tarentula Hispanica

Tokom bolesti tarentula dete izbegava svetlost, kad je bolesno (light, aversion to). Plače, ako mu se ne udovolji (weeping, refused when). Postaje agresivno i priča u pretnjama, da će nauditi sebi ili drugima (speech threatening). Dete je obično previše fokusirano na tegobu, pa se pretvara da je gore nego što jeste (feigning, sick he is), zaokupljeno je igrom, do te mere, da zaboravlja da jede (playfull). Odbija da jede, iako mu je bolje od jela (refuse to eat).

TarentulaTarentula situacija je, kad majka može dete da nahrani, samo ako pusti crtani film ili omiljenu muziku. Čim neko prođe ispred ekrana ili prekine muziku, dete vrišti. Ako majka zapreti detetu, da će biti kažnjeno ili će dobiti batine, ono vrišteći beži i traži utočište kod drugih članova porodice, za koje je siguran da će da ga zaštiti. Čim shvati da ne može po njegovom, pretvara se da je mnogo bolestan i traži pomoć. Bes može toliko da eskalira, da kreće sa pretnjama i da baca stvari, da bi svi videli da je rešen u nameri.

Rubrike

  • delusion, assaulted, is going to be (znači zabrinutost da ne bude napadnut fizički i mentalno)
  • weeping, looked at when (čim ga pogledate, pravi scenu, vrišti, plače, upire prstom u nekoga da ga je povredio)
  • weepeng, consolation from (i kad ga tešite plače, ne odustaje od scene, da je povređeno)
  • light, shuns (sve će raditi, samo da njegova obmana i pravi motiv ne bude razotkrivena i da ljudi ne znaju pravu nameru njegovog ponašanja). Sa druge strane tarentula želi da se pokaže i da ljudi vide njegovu predstavu, u kojoj se on pretvara majstorski.

Stramonium dete je lakše smiriti, nego tarentulu. Stramonium je više preplašen i zapanjen, a terentula je odvažniji. Oba leka traže na pogrešan način pažnju, na način koji podrazumeva pretnju. Stramonium se može na silu savladati, ali terentula ne odustaje tako lako. Tako slični, a u isto vreme imaju svoje specifičnosti, koje iskusan homeopata treba da prepozna.

Kategorija: Homeopatski lekovi

No Comments

Comments are closed.