Homeopatski lek BELLADONNA

Homeopatski lek BELLADONNA

Homeopatski lek BELLADONNA – Atropa Belladonna (Deadly Nightshade)

Homeopatski lek BELLADONNA, koji se najćešće koristi kod dece u akutnim situacijama, ali u homeopatiji, ne postoji podela lekova za akutnu i hroničnu tegobu (svaki lek se može koristiti u obe situacije). Karakteristike belladonna leka su intezivni simptomi bolesti sa velikom energijom. Vrlo često belladonna pacijenti se razbole naglo i bez prethodnih simptoma. Čim dobiju temperaturu ili bolove, odmah posežu za lekovima, koji će brzo pomoći (carry desire to be fast). Ako je u pitanju dete, dete traži brzo rešenje od roditelja, jer ne može dugo da trpi, a i želi što pre da nastavi sa igrom (playfull). Iritabilnost, bes, ekstremna nervoza, ne trpe tešenje, kašljanje do zacenjivanja sa crvenilom u licu, nagle promene raspoloženja od besa do plača, ne uvažavaju savete i sl.

Homeopatski lek BELLADONNABelladonna pacijent na pregledu:

  • Ne može da se seti početka bolesti ili da objasni svoju tegobu (misrepresents his sensations)
  • Strah od lekara i invazivne dijagnostike (physician is a policeman)
  • Brzo zaborave na tegobu, čim su bolje (frivolous)
  • Ako ih pitate kako su, odgovaraju da su dobro, iako nisu ( hiding things)

Belladonna pacijent u bolesti:

  • Leži u miru da bi povratio svoju energiju (delusion poor he is)
  • Odbija da jede, apetit smanjen ili jede lakšu hranu (refuse to eat)
  • Traži da zna uzrok svoje tegobe (light desire for)
  • Traži brzo rešenje (delusion physician is magician)
  • Jedan dan je loše, drugi je dobro, situacija se stalno menja i ne može da zaključi kako se oseća
  • Postavljaju pitanja o dužini trajanja tretmana, o ishodu lečenja, o opasnosti trenutne tegobe na njegovo zdravlje itd.

Belladonna pacijent je spolja grub, a iznutra mek. Mala je razlika između ljubavi i mržnje i ne podnose kad im se obraćamo unižavajući ih. Ne podnose kada ih primoravaju na tretmane ili im daju savete, makar oni bili i dobronamerni.

Homeopatski lek BELLADONNA može da se koristi za lečenje različitih tegoba (zavisno od tipa ličnosti u bolesti), kao npr. glavobolje, migrene, ADHD, lečenje dece itd. Za odabir leka uvek konsultovati vašeg homeopatu.

Kategorija: Homeopatski lekovi

No Comments

Comments are closed.