Homeopatsko lečenje epilepsije

Homeopatsko lečenje epilepsije

Homeopatsko lečenje epilepsije i pseudoepilepsije

Homeopatija, za razliku od medicine, ne razlikuje da li je epilepsija ili pseudoepilepsija, jer leči osobu koja ima problem, a ne problem kod osobe. Postoji širok dijapazon simptoma od pacijenta do pacijenta, pa su upravo i te male razlike, individualne za svakog od njih, za nas važan dijagnostički podatak. Ako je osoba dobila epilepsiju od traume, onda treba sanirati prvo traumu, jer lečenje samo siptoma traume (u ovom slučaju simptoma epilepsije), vodi u produbljivanje tegobe, ne rešenje. Psihoterapija može pomoći, ali šta da radimo, ako pacijent ne voli da priča o sebi ili ne može. Kako dati savet osobi, koja je tužna da se smeje, kako reći depresivnoj osobi da se druži više!? “Razmišljajte pozitivno i izbacite negativne misli”. To su sve saveti, koje svaka osoba zna, ali nije u stanju da ih primeni, jer je u problemu. Samo zdrav čovek je sposoban da menja svoje raspoloženje, jer je kod njega svest jača od podsvesti, a kod bolesnog je obrnuto. Homeopatija zato vraća u balans svest i podsvest i na taj način pacijent je sposoban da se isceli.

Šta je epilepsija

sta-je-epilepsijaEpilepsija je poremećaj, usled koga moždane nervne ćelije,  s vremena na vreme otpuštaju abnormalne električne impulse. To električno pražnjenje, dovodi do smanjenja funkcija ostalih moždanih ćelija, a rezultiraju delimičnim ili potpunim gubitkom svesti. Klasifikacija epilepsije se postiže na osnovu kliničkog opisa samog napada.

Postoje različite forme epilepsije:

  • idiopataska (ne zna se uzrok, ali se pretpostavlja da su najbitniji nasledni faktori). Između napada, EEG je bez promena i dobro reaguju na lekove.
  • simptomatska (posledica strukturnih poremećaja u mozgu koje su nastale pri porođaju ili kasnije). One mogu da prouzrokuju nastanak drugih fizičkih ili mentalnih poremećaja. Kod njih se mogu registrovati EEG promene,  dok je dejstvo lekova individualno.

Šta je pseudoepilepsija

Psihogeni neepileptični napadi ili pseudoepileptični napadi, ranije su nazivani i histerični napadi i predstavljaju obrasce izmenjenog ponašanja kod osoba koje ne boluju od epilepsije. Smatra se da je veća učestalost kod osoba koje su imale traumatično detinjstvo, psihijatriske probleme, učestale stresogene događaje u životu. U odnosu na pol, smatra se da su osobe ženskog pola sklonije pseudo napadima.  Pseudo napadi su nerešeni konflikti na podsvesnom nivou i odražavaju se na fizičkom nivou u vidu konvulzija, vrtoglavica, gubitak ravnoteže, anoreksija, bulimija itd. S obzirom, da je problem subjektivan (ne može se dokazati dijagnostičkim postupcima), nema ni adekvatnog leka, osim psihoterapije.

Homeopatsko lečenje epilepsije kod dece

Homeopatsko lečenje epilepsije i pseudoepilepsije kod dece je nežno, i ne isključuje uzimanje standardne medicinske terapije, dok se ne postigne zadovoljavajuće poboljšanje.

Homeopatski lekovi za epilepsiju:

  • belladonna (velika iritabilnost, crvenilo lica, simptomi počinju iznenada, napadi od velike vrućine ili jake svetlosti, pacijenti nisu zabrinuti za tegobu, čim prođe zaborave)
  • hyoscyamus (konvulzije histerične, simptomi napada kreću grčenjem, mrmljanje, iluzije da čuju i vide nešto neobično)
  • stramonium (napad kreće u mraku od velikog straha, pacijent je izbezumljen, nagli gubitak svesti, napad od jakog svetla i previše svetlećih efekata)
  • cuprum (napad sa puno grčenja, lice i usne modre, napadi su siloviti i dugo traju)
Kategorija: Homeopatsko lečenje

No Comments

Comments are closed.