Način delovanja homeopatskog leka

Način delovanja homeopatskog leka

Svi složeni organizmi, uključujući i ljudski , zasnivaju se na održavanju balansa asimilacije, eliminacije i reparacije. To podrazumeva savršen sklad uzimanja hrane, vode i kiseonika, pretvaranja u energiju, zatim izbacivanja produkata metabolizma i zaceljivanja oštećenja. Bilo koji zastoj ove prirodne homeostaze se manifestuje u vidu simptoma i oni mogu biti psihičke ili fizičke prirode, a u suštini najćešće su udruženi. Ti simptomi bolesti (bol,temp.,itd.) su upozorenja da treba da se lečimo i tada odlazimo kod lekara, uzimamo sintetičke lekove, da nam pomognu da ne osećamo te simptome. Naš mozak to registruje kao novo oštećenje i prekida prirodni ciklus reparacije, pa se patologija produbljuje na druga tkiva i tako se situacija komplikuje, jer organizam sad nastoji da se oslobodi toksina iz leka. Čitavim procesom, organizam sve više iscrpljuje svoje resurse jer aktivira sve više energiju za reparaciju, a samim tim utiče na proces asimilacije i eliminacije.

Kako nastaje bolest

Mozak registruje sve procese unutar i izvan našeg organizma i on je glavni okidač bolesti, sprega između psihe i organa. Usled stresa, šoka ili bilo koje nelagodnosti, koja ne prolazi, stvara se energetski konflikt, koji se manifestuje u vidu simptoma neke bolesti. Pa šta je tu onda primarno, zamagliti simptom ili razrešiti konflikt!? Iz tog razloga kažemo da homeopatija leči “iz korena”.

Zašto homeopatski lek?

Homeopatski lek nije lek za simptom bolesti, već kao podrška procesu reparacije, dajući mu određeni energetski potencijal, da završi proces zaceljivanja na prirodan način. Lek se uvek daje u jednoj dozi, bez ponavljanja, jer ima dinamičko dejstvo na organizam, ne materijalno. U zavisnosti od pacijenta i patologije (da li je akutna ili hronična), lek se ponavlja ali u većoj dozi od predhodne, sve dok pacijent ne postigne balans. Iz tog razloga, ne postoji lek za glavobolju, za reumu itd., postoji lek za pacijenta sa glavoboljom ili pacijenta sa reumom.

Kategorija: Homeopatski lekovi

No Comments

Comments are closed.