Baryta Carbonica

Baryta Carbonica

Barium je metal i pripada II A grupi Periodnog sistema elemenata. Glavna karakteristika (osećanje) grupe ja zavisnost, a najviše Baryta Carbonica.

Baryta Carbonica je totalno zavistan o drugima, kao bogalj ili imbecil. Rubrike “Delusion that he walks on his knees” and “Delusion that a beloved friend is sick and dying“, jasno tumače njihovu zavisnost i strah da izgube podršku. Ovde imamo osećanje nesposobnosti za preuzimanje odgovornosti i poduzimanja bilo kakve incijative i za sopstveni život. Baryta Carbonica ima konstantnu brigu, zbog svoje nesposobnosti. Pacijenti su neodlučni, u potpunosti zavise оd nekog drugog dа donosi оdluke zа njih.

Postoji i suprotna strana Baryta Carbonica, da su nezavisni i da podržavaju druge i da su zabrinuti za članove svoje familije (“Anxious about domestic affairs”, “Cares about domestic affairs”, “Anxiety about friends at home”, “Anxiety for others”). Mogu biti jako vredni i predani radu, organizovani, savesni i da budu na odgovornim pozicijama na poslu i u društvu. Vrlo su metodični i pouzdani, ali im nedostaje kreativnosti, mašte i smisla za umetnost.

Povremeno mogu imati ispade neodlučnosti i nesigurnosti. Strah od nepoznatih ljudi se može proširiti i na sve nove situacije (sve što izlazi iz rutine), pogotovo tamo gde su pod presijom da donose odluke i da naprave izbor. Oni se opiru svemu što podrazumeva promenu u životu, tako što će izbegavati da promene posao ili mesto stanovanja. Ne vole da budu primećeni i uvek su u pozadini i ne vole da se oblače na način da privlače pažnju. Sve rade da izbegnu kritiku, pažnju ka njima i mišljenje okoline.

Baryta deca kasno odrastu i teško preuzimaju odgovornost. Stalno su u strahu za svoje roditelje, na koje su oslonjeni, da im se nešto loše ne desi. Velika zavisnost od drugih i mentalno i fizički.
Slučaj, 35 god. žena sa artritisom, kojoj je najbliži komšija umro, a sa kojim je bila jako bliska. Simptomi bolesti su se pojavili od smrti, jer je osoba koja joj je bila podrška umro. Imala je osećaj da su joj noge odsečene i pretvorila se u bogalja (“Her legs are cut off”), da bi dobila podršku od okoline.

Često će na pregledu reći da su kao deca bili stidljivi, da su teško sklapali prijateljstva i da su bili izloženi ismevanju i poniženju. Baryta pacijenti su u većini slučajeva naivni i lakoverni.

Rubrics:

  • Cares, domestic affairs, about.
  • Childish.
  • Strangers, presence of, aggravates.
  • Delusion, as if beloved friend is sick and dying.
  • Delusion, walks on his knees.
  • Delusion, legs are cut off.
  • Delusion, laughed at, mocked, being.
  • Anxiety, others, about.
  • Anxiety, trifles, about.
  • Goes off alone and weeps as if she has no friends.

Dr. Rajan Sankaran
(prevod sa engleskog)

Kategorija: Homeopatski lekovi

No Comments

Comments are closed.