Homeopatski lekovi

Homeopatski lek Tarentula Hispanica

Tokom bolesti tarentula dete izbegava svetlost, kad je bolesno (light, aversion to). Plače, ako mu se ne udovolji (weeping, refused when). Postaje agresivno i priča u pretnjama, da će nauditi sebi ili drugima (speech threatening). Dete je obično previše fokusirano na tegobu, pa se pretvara da je gore nego što jeste (feigning, sick he is), zaokupljeno je igrom, do te mere, da zaboravlja da jede (playfull). Odbija da jede, iako mu je bolje od jela (refuse to eat). (more…)