Homeopatija u lečenju kožnih bolesti
Homeopatsko lečenje

Homeopatija u lečenju kožnih bolesti

Koža nije samo zaštitni omotač. To je organ, koji održava telesnu temperaturu organizma, reaguje na podražaje iz okoline, vrši razmenu (asimilacija i eliminacija) različitih supstanci, pruža zaštitu itd. Homeopatija u lečenju kožnih bolesti za razliku od klasične medicine, posmatra kožu kao odvojen organ koji treba tretirati, i gde se manifestuje disbalans u organizmu. Koža se menja kroz život osobe. Koža malog deteta ima mnogo deblji sloj masti i mnogo tanji sloj zaštitnog keratina. Starenjem ljudi gube veći deo potkožne masti, dermis i epidermis postaju tanji, elastična vlakna u dermisu se cepkaju i koža se više nabora. Pročitaj Više

Pitanja i odgovori iz kliničke prakse lečenja homeopatijom
Homeopatsko lečenje

Pitanja i odgovori iz kliničke prakse lečenja homeopatijom

Pitanja i odgovori iz kliničke prakse

1. Da li je homeopatija lečenje biljkama?

Homeopatija nije lečenje biljkama, to je fitoterapija. Homeopatski lekovi mogu biti napravljeni od biljaka, životinja, minerala, soli, metala, tkiva itd., ali ne u materijalnom obliku, već energetski potencijal supstance. Homeopatija ima svoju zvaničnu farmakopeju i homeopatski postupak proizvodnje u skladu sa Hahnemannovim principima potenciranja.
Pročitaj Više

Postporođajna depresija
Homeopatsko lečenje

Postporođajna depresija

Homeopatsko lečenje postporođajne depresije

Postporođajna depresija – uzroci i nastanak

Postporođajna depresija je psihička smetnja, koja se javlja posle porođaja. Uzroci i nastanak depresije mogu biti sam porođaj, hormonalni disbalans, predispozicija nastanka depresije, istorija depresije pre trudnoće itd. Iako je postporođajna depresija sve češća, majke se retko obraćaju za pomoć. Stručnjaci, takođe, vode polemiku o nastanku (nema jasnog uzroka), kao i o adekvatnom lečenju. Pročitaj Više

Homeopatsko lečenje prehlade i gripa
Homeopatsko lečenje

Homeopatsko lečenje prehlade i gripa

Sezona gripa ili prehlada je česta u jesenjem i zimskom periodu. Može biti virusna, bakterijska ili kombinovana. Problemi se mogu manifestovati kao curenje nosa, upalom sinusa, bolovima u grlu i ždrelu, respiratornim smetnjama sa kašljem. Tegobe mogu biti praćene temperaturom, malaksalošću, bolom itd. Uobičajena prehlada nije opasno stanje za osobu (osim za neke teške hronične bolesnike) i obično prolazi za nekoliko dana. Populacija, koja je najpodložnija razbolevanju, su starije osobe i deca. Pročitaj Više

Homeopatsko lečenje alergije
Homeopatsko lečenje

Homeopatsko lečenje alergije

Lečenje alergije

Definicija alergije

Alergija, reč grčkog porekla (alos = promenjen, ergeia = reakcija) i označava naslednu ili stečenu sklonost nekih osoba da na materije iz našeg okruženja reaguju burno. Alergija je autoimuna bolest, koja nastaje kao posledica gubitka imunološke tolerancije organizma na sopstvene antigene, kod kojih sam organizam napada sopstvene ćelije. Supstance, koje izazivaju alergije, mogu biti nutritivne (ulaze putem hrane), inhalacione (putem udisanja polena, toxina itd), kontaktne (ulaze kroz kožu). Alergijska reakcija može se desiti odmah ili par sati posle kontakta sa alergenom. Reakcije mogu biti blage (crvenilo, osip, kijanje, suzenje očiju) ili burne (astma i anafilaktički šok). Pročitaj Više

Homeopatsko lečenje hipertenzije
Homeopatsko lečenje

Homeopatsko lečenje hipertenzije

Arterijska hipertenzija – povišen krvni pritisak

Definicija hipertenzije

Povišeni krvni pritisak – arterijska hipertenzija je akutna ili hronična bolest, u kojoj je povišen krvni pritisak. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije (SZO) vrednosti sistolnog arterijskog pritiska više ili jednake 140 mmHg i/ili dijastolnog arterijskog pritiska više ili jednake 90 mmHg, dobijene u tri uzastopna, adekvatna merenja tokom 1-3 nedelje, smatraju se arterijskom hipertenzijom. Pročitaj Više

Homeopatsko lečenje epilepsije
Homeopatsko lečenje

Homeopatsko lečenje epilepsije

Homeopatsko lečenje epilepsije i pseudoepilepsije

Homeopatija, za razliku od medicine, ne razlikuje da li je epilepsija ili pseudoepilepsija, jer leči osobu koja ima problem, a ne problem kod osobe. Postoji širok dijapazon simptoma od pacijenta do pacijenta, pa su upravo i te male razlike, individualne za svakog od njih, za nas važan dijagnostički podatak. Ako je osoba dobila epilepsiju od traume, onda treba sanirati prvo traumu, jer lečenje samo siptoma traume (u ovom slučaju simptoma epilepsije), vodi u produbljivanje tegobe, ne rešenje. Psihoterapija može pomoći, ali šta da radimo, ako pacijent ne voli da priča o sebi ili ne može. Kako dati savet osobi, koja je tužna da se smeje, kako reći depresivnoj osobi da se druži više!? “Razmišljajte pozitivno i izbacite negativne misli”. To su sve saveti, koje svaka osoba zna, ali nije u stanju da ih primeni, jer je u problemu. Samo zdrav čovek je sposoban da menja svoje raspoloženje, jer je kod njega svest jača od podsvesti, a kod bolesnog je obrnuto. Homeopatija zato vraća u balans svest i podsvest i na taj način pacijent je sposoban da se isceli. Pročitaj Više

Lečenje migrene homeopatijom
Homeopatsko lečenje

Lečenje migrene homeopatijom

Šta je migrena

Migrena je hronična tegoba, a manifestuje se bolom u glavi, koji zagorčava život mnogima. Postoje različiti tipovi migrene (sa aurom ili bez). Bоl izazvan migrenom, uglavnom zahvata jednu polovinu glave, i često je praćen mučninom, povraćanjem i poremećajem vida. Ukolilo nije reč o oštećenju mozga, migrena je posledica loše prokrvljenosti i samim tim dotoka kiseonika u mozak. Loša cirkulacija može biti posledica deformiteta kičme, začepljenja krvnih sudova, trauma itd. Lečenje migrene homeopatijom može biti jedno od rešenja za uklanjanje uzroka njenog nastajanja.

Pročitaj Više

Lečenje menopauze homeopatijom
Homeopatsko lečenje

Lečenje menopauze homeopatijom

Menopuza

Menopuza je jedna od ključnih tačaka u životu svake žene, a lečenje menopauze homeopatijom daje alternativu u smanjivanju tegoba. Vreme , kada žena ulazi u period menopaze, je individualan i zavisi od mnogo drugih factora ( nasleđa, bolesti, stresa, hiruških intervencija itd). Gubitak menstruacije izaziva promenu kod žene na fizičkom planu, kao i na mentalnom i ceo organizam se prilagođava promeni.

Pročitaj Više

HOMEOPATIJA U SRBIJI: Bolest se javlja kada čovek izađe iz balansa
Homeopatsko lečenje

HOMEOPATIJA U SRBIJI: Bolest se javlja kada čovek izađe iz balansa

Homeopatija je vid alternativne medicine, koji datira iz 18. veka, i danas je rasprostranjen širom sveta, ali je najpopularniji u Evropi. U Velikoj Britaniji, Francuskoj i Danskoj su neki homeopatski tretmani su čak pokriveni zdravstvenim osiguranjem. Homeopatija polazi od teze da su sve tegobe i poremećeno zdravlje zapravo odraz poremećene ravnoteže u čoveku i izlaska iz balansa.

U Srbiji je homeopatija legalizovana 2007. godine, a regulisana je i uvažava se kao jedna.

Generalno vlada trend okretanja ljudi ka zdravom životu, načinu ishrane i duhovnosti, tako da i homeopatija sve više budi interesovanja. Ona spada u holistički tretman što znači da se osoba posmatra u celini, a nije fokus samo na obolelom organu. Homeopatija posmatra osobu sa svim psihičkim i fizičkim odlikama – objašnjava za Dnevno.rs Tamara Milosavljević homeopata u Homeopatskom centru Sunce, dodajući da ponešto o efikasnosti ovakvog načina lečenja: Pročitaj Više