Homeopatsko lečenje

Astma

Astma je često hronično upalno oboljenje disajnih puteva koje karakterišu različiti i ponavljajući simtpomi, reverzibilna opstrukcija protoka vazduha i bronhospazam. U uobičajene simptome spadaju teško disanje, kašalj, stezanje u grudima i kratak dah. Astma se takođe može klasifikovati kao atopijska (urođena) ili neatopijska (stečena).

Kao prirodan lek, preporučujemo homeopatski tretman u lečenju simptoma astme.