Homeopatija u lečenju kožnih bolesti
Homeopatsko lečenje

Homeopatija u lečenju kožnih bolesti

Koža nije samo zaštitni omotač. To je organ, koji održava telesnu temperaturu organizma, reaguje na podražaje iz okoline, vrši razmenu (asimilacija i eliminacija) različitih supstanci, pruža zaštitu itd. Homeopatija u lečenju kožnih bolesti za razliku od klasične medicine, posmatra kožu kao odvojen organ koji treba tretirati, i gde se manifestuje disbalans u organizmu. Koža se menja kroz život osobe. Koža malog deteta ima mnogo deblji sloj masti i mnogo tanji sloj zaštitnog keratina. Starenjem ljudi gube veći deo potkožne masti, dermis i epidermis postaju tanji, elastična vlakna u dermisu se cepkaju i koža se više nabora. Pročitaj Više

Baryta Carbonica
Homeopatski lekovi

Baryta Carbonica

Barium je metal i pripada II A grupi Periodnog sistema elemenata. Glavna karakteristika (osećanje) grupe ja zavisnost, a najviše Baryta Carbonica. Pročitaj Više

Schüssler – Šuslerove biohemijske tkivne soli
Homeopatski lekovi

Schüssler – Šuslerove biohemijske tkivne soli

Formulisanje Schüssler – Šuslerove biohemijske tkivne soli, biohemijskog sistema lekova pripisuje se doktoru Wilhelmu Heinrichu Schüssleru još iz 1890. godine.

Schüssler – Šuslerove soli, biohemijske soli, su posebni homeopatski lekovi napravljeni od 12 glavnih vrsta tkivnih soli, odnosno minerala koje ljudsko telo prirodno sadrži. To su normalne supstance koje se pojavljuju u prirodi, a nalaze se u telu, tako da neće interferirati niti se konfrontirati sa drugim lekovima ili tretmanima. Mogu se koristiti u slučajevima deficita određenih minerala ili kao preventiva. Pročitaj Više

Pitanja i odgovori iz kliničke prakse lečenja homeopatijom
Homeopatsko lečenje

Pitanja i odgovori iz kliničke prakse lečenja homeopatijom

Pitanja i odgovori iz kliničke prakse

1. Da li je homeopatija lečenje biljkama?

Homeopatija nije lečenje biljkama, to je fitoterapija. Homeopatski lekovi mogu biti napravljeni od biljaka, životinja, minerala, soli, metala, tkiva itd., ali ne u materijalnom obliku, već energetski potencijal supstance. Homeopatija ima svoju zvaničnu farmakopeju i homeopatski postupak proizvodnje u skladu sa Hahnemannovim principima potenciranja.
Pročitaj Više

Postporođajna depresija
Homeopatsko lečenje

Postporođajna depresija

Homeopatsko lečenje postporođajne depresije

Postporođajna depresija – uzroci i nastanak

Postporođajna depresija je psihička smetnja, koja se javlja posle porođaja. Uzroci i nastanak depresije mogu biti sam porođaj, hormonalni disbalans, predispozicija nastanka depresije, istorija depresije pre trudnoće itd. Iako je postporođajna depresija sve češća, majke se retko obraćaju za pomoć. Stručnjaci, takođe, vode polemiku o nastanku (nema jasnog uzroka), kao i o adekvatnom lečenju. Pročitaj Više

Homeopatsko lečenje prehlade i gripa
Homeopatsko lečenje

Homeopatsko lečenje prehlade i gripa

Sezona gripa ili prehlada je česta u jesenjem i zimskom periodu. Može biti virusna, bakterijska ili kombinovana. Problemi se mogu manifestovati kao curenje nosa, upalom sinusa, bolovima u grlu i ždrelu, respiratornim smetnjama sa kašljem. Tegobe mogu biti praćene temperaturom, malaksalošću, bolom itd. Uobičajena prehlada nije opasno stanje za osobu (osim za neke teške hronične bolesnike) i obično prolazi za nekoliko dana. Populacija, koja je najpodložnija razbolevanju, su starije osobe i deca. Pročitaj Više

Homeopatsko lečenje alergije
Homeopatsko lečenje

Homeopatsko lečenje alergije

Lečenje alergije

Definicija alergije

Alergija, reč grčkog porekla (alos = promenjen, ergeia = reakcija) i označava naslednu ili stečenu sklonost nekih osoba da na materije iz našeg okruženja reaguju burno. Alergija je autoimuna bolest, koja nastaje kao posledica gubitka imunološke tolerancije organizma na sopstvene antigene, kod kojih sam organizam napada sopstvene ćelije. Supstance, koje izazivaju alergije, mogu biti nutritivne (ulaze putem hrane), inhalacione (putem udisanja polena, toxina itd), kontaktne (ulaze kroz kožu). Alergijska reakcija može se desiti odmah ili par sati posle kontakta sa alergenom. Reakcije mogu biti blage (crvenilo, osip, kijanje, suzenje očiju) ili burne (astma i anafilaktički šok). Pročitaj Više

Homeopatsko lečenje hipertenzije
Homeopatsko lečenje

Homeopatsko lečenje hipertenzije

Arterijska hipertenzija – povišen krvni pritisak

Definicija hipertenzije

Povišeni krvni pritisak – arterijska hipertenzija je akutna ili hronična bolest, u kojoj je povišen krvni pritisak. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije (SZO) vrednosti sistolnog arterijskog pritiska više ili jednake 140 mmHg i/ili dijastolnog arterijskog pritiska više ili jednake 90 mmHg, dobijene u tri uzastopna, adekvatna merenja tokom 1-3 nedelje, smatraju se arterijskom hipertenzijom. Pročitaj Više

Homeopatski lek Tarentula Hispanica
Homeopatski lekovi

Homeopatski lek Tarentula Hispanica

Tokom bolesti tarentula dete izbegava svetlost, kad je bolesno (light, aversion to). Plače, ako mu se ne udovolji (weeping, refused when). Postaje agresivno i priča u pretnjama, da će nauditi sebi ili drugima (speech threatening). Dete je obično previše fokusirano na tegobu, pa se pretvara da je gore nego što jeste (feigning, sick he is), zaokupljeno je igrom, do te mere, da zaboravlja da jede (playfull). Odbija da jede, iako mu je bolje od jela (refuse to eat). Pročitaj Više

Homeopatski lek BELLADONNA
Homeopatski lekovi

Homeopatski lek BELLADONNA

Homeopatski lek BELLADONNA – Atropa Belladonna (Deadly Nightshade)

Homeopatski lek BELLADONNA, koji se najćešće koristi kod dece u akutnim situacijama, ali u homeopatiji, ne postoji podela lekova za akutnu i hroničnu tegobu (svaki lek se može koristiti u obe situacije). Karakteristike belladonna leka su intezivni simptomi bolesti sa velikom energijom. Vrlo često belladonna pacijenti se razbole naglo i bez prethodnih simptoma. Čim dobiju temperaturu ili bolove, odmah posežu za lekovima, koji će brzo pomoći (carry desire to be fast). Ako je u pitanju dete, dete traži brzo rešenje od roditelja, jer ne može dugo da trpi, a i želi što pre da nastavi sa igrom (playfull). Iritabilnost, bes, ekstremna nervoza, ne trpe tešenje, kašljanje do zacenjivanja sa crvenilom u licu, nagle promene raspoloženja od besa do plača, ne uvažavaju savete i sl. Pročitaj Više