Homeopatsko lečenje alergije

Homeopatsko lečenje alergije

Lečenje alergije

Definicija alergije

Alergija, reč grčkog porekla (alos = promenjen, ergeia = reakcija) i označava naslednu ili stečenu sklonost nekih osoba da na materije iz našeg okruženja reaguju burno. Alergija je autoimuna bolest, koja nastaje kao posledica gubitka imunološke tolerancije organizma na sopstvene antigene, kod kojih sam organizam napada sopstvene ćelije. Supstance, koje izazivaju alergije, mogu biti nutritivne (ulaze putem hrane), inhalacione (putem udisanja polena, toxina itd), kontaktne (ulaze kroz kožu). Alergijska reakcija može se desiti odmah ili par sati posle kontakta sa alergenom. Reakcije mogu biti blage (crvenilo, osip, kijanje, suzenje očiju) ili burne (astma i anafilaktički šok).

Homeopatska definicija alergija

lečenje alergijeS obzirom, da medicina posmatra samo fizički aspekt tegobe, homeopatija posmatra i tretrira pacijentov mentalni aspekt. Ako imamo asmatičara (hronični problem sa plućima) i lečimo samo pluća, njegov okidač će i dalje biti nerešen. Ako su pluća preosetljiva na različite supstance (inače normalne u našem okruženju), to znači i da je hipersenzibilnost na dubljim nivoima (mentalnom). Kako rešiti antihistaminikom hipersenzibilnost pacijenta!? Zašto neke osobe imaju alergiju, a neke ne!? Odgovor je u preosteljivosti osobe na bilo kakve podražaje iz okruženja. Rešenje nije samo rešavanje simptoma, nego promeni imuno-odgovora organizma.

Prednosti homeopatskog lečenja alergija

Klinička iskustva pokazuju, da je homeopatija efikasna u lečenju alergija, jer nudi trajno rešenje. Tretman je nežan, bezbolan, efikasan, netoksičan i nema štetnih dejstava na organizam. Zabluda, koja se često spominje, je da homeopatija leči sporo i da se ne sme koristit uz medicinske preparate. Pacijent, po uzimanju leka, može odmah da oseti olakšanje ili kroz par sati. Kod dece, rezultati su mnogo brži i efikasniji. Alopatski lekovi mogu da se koriste uporedo sa homeopatskim, pogotovu ako je teška i hronična tegoba, dok se ne postigne zadovoljavajuće stanje i tada pacijent može da počne sa smanjivanjem lekova. Nije tačno da lek poništava homeopatski lek, jer se njihovo delovanje ne poklapa, jedan je za simptom (fizički nivo), a drugi imunitet (mentalni nivo). Suština lečenja je u promeni odgovora organizma na alergen i jačanju organizma, da se izbori sa simptomima.

Homeopatski lekovi koji se koriste u lečenju alergije

U našoj homeopatskoj farmakopeji, postoji dosta lekova za lečenje alergija. Lek mora biti pažljivo odabran i dat u pravilnoj dozi . Pacijent treba da dobije lek, koji pokriva njegov mentalno-fizički aspekt, da bi bio efikasan.

Belladonna – vrlo čest lek protiv alergije, pogotovo dece. Belladonna traži brzo rešenje, da mnogo ne razmišlja, a ozdravi. Simptomi se pogoršavaju noću ili u školi ili pri naporu. Prija ležanje u miru, lagana muzika, gledanje televizije i okupiranost zabavom.

Pulsatilla – pacijent je više umoran i tup, vrućina pogoršava. Želi brigu od najbližih, ali na nežan način.

Sulphur – alergija na prašinu sa kijanjem i naletima vrućine. Pacijent se bori sa simptomima, ali sve teže uspeva da obavlja svoje poslove.

Kategorija: Homeopatsko lečenje

No Comments

Comments are closed.