Pitanja i odgovori iz kliničke prakse lečenja homeopatijom

Pitanja i odgovori iz kliničke prakse lečenja homeopatijom

Pitanja i odgovori iz kliničke prakse

1. Da li je homeopatija lečenje biljkama?

Homeopatija nije lečenje biljkama, to je fitoterapija. Homeopatski lekovi mogu biti napravljeni od biljaka, životinja, minerala, soli, metala, tkiva itd., ali ne u materijalnom obliku, već energetski potencijal supstance. Homeopatija ima svoju zvaničnu farmakopeju i homeopatski postupak proizvodnje u skladu sa Hahnemannovim principima potenciranja.

2. Da li se homeopatski lekovi mogu kombinovati sa lekovima klasične medicine?

Homeopatski lekovi se mogu uzimati u kombinaciji sa klasičnim lekovima, jer nemaju uticaj na fizički nivo, već na energetski potencijal pacijenta. Medicinski lekovi deluju na fizičkom nivou. Iz tog razloga nema nikakve bojazni da se lekovi međusobno poništavaju, jer imaju suprotno dejstvo. Profesionalni i iskusni homeopati ne zahtevaju od pacijenta da prekinu sa uzimanjem medicinskih lekova tokom homeopatskog tretmana.

3. Koje bolesti homeopatija leči?

Homeopatska pitanja i odgovoriHomeopatija nema ograničenja, u smislu imena medicinske dijagnoze, jer leči čoveka koji ima tegobu, a ne tegobu kao simptom. Homeopatija može biti izbor posebno u stanjima u kojima zvanična medicina nema odgovora, npr. imuno bolesti, sindromi i sl.

4. Da li je homeopatija spora i šta treba da osetimo po uzimanju leka?

Po uzimanju homeopatskog leka, pacijent će vrlo brzo osetiti poboljšanje, ako je lek pravilno odabran (u roku od 48h). Samo ako oseti boljitak, pacijent je u stanju da nastavi tretman. Nema nikakve mistike šta treba da pacijent oseti, ili ima poboljšanje, ili ne. Nije tačno da se za dejstvo leka čeka nedeljama i mesecima, jer ako ga nema u prvim danima, neće ga ni biti. Jedino rešenje u toj situaciji je promena leka. U akutnim situacijama i kod dece lečenje je brže, dok u hroničnim zahteva vreme.

5.Koliko dugo se trebaju uzimati homeopatski lekovi?

Pravilo homeopatskog lečenja je minimalna doza za maksimalan učinak. Cilj homeopatskog lečenja nije dugoročno uzimanje lekova, već oslobađanje pacijenta od bilo koje terapije, pa i homeopatske. Nema nikakvog logičnog objašnjenja uzimati homeopatiju preventivno posle izlečenja.

6. Koje su prednosti homeopatskog lečenja?

Homeopatski lekovi su prirodni i nemaju neželjena dejstva. Homeopatija nudi suštinsko rešenje, izlečenje, a ne samo smirivanje simptoma. Homeopatskim tretmanom osnažujete svoj imuni sistem za budućnost i isceljujuće mehanizme organizma.

7. Da li je moguće da se homeopatski lek poništi i šta može biti antidot?

Postoje razna objašnjenja da lek može biti poništen, ako pacijent konzumira kafu, čaj, mentol, mirisi i sl. Jedini antidot homeopatskom leku je drugi homeopatski lek (jedna energija poništava drugu energiju). Sve ostalo navedeno, materijalno, ne može da poremeti energetski efekat leka. Lek treba da se čuva na isti način, kao i farmaceutski lekovi, tamno mesto i sobna temperatura.

8. Šta je to homeopatsko pogoršanje i koliko traje?

Posle prepisivanja i uzimanja homeopatskog leka najvažnije je praćenje (follow up) efekta leka na pacijenta. U tom periodu mogu se pokrenuti procesi (homeopatsko pogoršanje), koji su se dešavali u prošlosti i prethodili bolesti. To pogoršanje, ako je pravilan lek i doza, ne sme biti dominantno i agresivno i trajanje mora biti ograničeno na 1, 3, 5 ili 7 dana.

9. Da li postoje režimi ishrane tokom homeopatskog lečenja ili bilo kakve restrikcije?

Homeopatsko lečenje ne zahteva režime ishrane ili bilo kakvo drugo ograničenje (pušenje, alkohol, kozmetika i sl.).

10. Da li moramo da verujemo u lečenje da bi bilo uspešno?

Homeopatija leči i skeptike. Nije potrebna vera, da bi se osetio učinak leka. Mala deca i životinje nemaju svest, da su uzeli lek, ali će lek da radi (ako je pravilno odabran).

* Ako želite da postavite pitanje, pišite nam, rado ćemo Vam odgovoriti.

Kategorija: Homeopatsko lečenje

No Comments

Comments are closed.