Homeopatsko lečenje

Homeopatsko lečenje alergije

Lečenje alergije

Definicija alergije

Alergija, reč grčkog porekla (alos = promenjen, ergeia = reakcija) i označava naslednu ili stečenu sklonost nekih osoba da na materije iz našeg okruženja reaguju burno. Alergija je autoimuna bolest, koja nastaje kao posledica gubitka imunološke tolerancije organizma na sopstvene antigene, kod kojih sam organizam napada sopstvene ćelije. Supstance, koje izazivaju alergije, mogu biti nutritivne (ulaze putem hrane), inhalacione (putem udisanja polena, toxina itd), kontaktne (ulaze kroz kožu). Alergijska reakcija može se desiti odmah ili par sati posle kontakta sa alergenom. Reakcije mogu biti blage (crvenilo, osip, kijanje, suzenje očiju) ili burne (astma i anafilaktički šok). (more…)