Homeopatski lekovi

Homeopatski lek BELLADONNA

Homeopatski lek BELLADONNA – Atropa Belladonna (Deadly Nightshade)

Homeopatski lek BELLADONNA, koji se najćešće koristi kod dece u akutnim situacijama, ali u homeopatiji, ne postoji podela lekova za akutnu i hroničnu tegobu (svaki lek se može koristiti u obe situacije). Karakteristike belladonna leka su intezivni simptomi bolesti sa velikom energijom. Vrlo često belladonna pacijenti se razbole naglo i bez prethodnih simptoma. Čim dobiju temperaturu ili bolove, odmah posežu za lekovima, koji će brzo pomoći (carry desire to be fast). Ako je u pitanju dete, dete traži brzo rešenje od roditelja, jer ne može dugo da trpi, a i želi što pre da nastavi sa igrom (playfull). Iritabilnost, bes, ekstremna nervoza, ne trpe tešenje, kašljanje do zacenjivanja sa crvenilom u licu, nagle promene raspoloženja od besa do plača, ne uvažavaju savete i sl. (more…)