Homeopatsko lečenje

Lečenje menopauze homeopatijom

Menopuza

Menopuza je jedna od ključnih tačaka u životu svake žene, a lečenje menopauze homeopatijom daje alternativu u smanjivanju tegoba. Vreme , kada žena ulazi u period menopaze, je individualan i zavisi od mnogo drugih factora ( nasleđa, bolesti, stresa, hiruških intervencija itd). Gubitak menstruacije izaziva promenu kod žene na fizičkom planu, kao i na mentalnom i ceo organizam se prilagođava promeni.

(more…)