Homeopatski lekovi

Stramonium dečiji lek za strah

Stramonium dečiji lek

Stramonium dečiji lek se koristi kada dete ima strahove (fear of doctors, fear injury, being injured) od doktora i povrede. Deca, koja čim uđu u ordinaciju počinju da vrište i da se opiru pregledu, a samo iz jednog razloga, što očekuju od doktora da će im dati injekciju ili da će im raditi neki pregled koji će deci biti najblaže rečeno neprijatan, a u nekim slučajevima i bolan.

U situacijama kada je dete došlo u pratnji oba roditelja i otac ga nosi, dete će stalno gledati u majku i moliti je da ga izvede iz ordinacije. Dete to radi opruženih ruku (delirium, arms extend) i plačići tražeći da mu majka pomogne i da ga spasi (delirium, crying, help for), ili ukoliko ga roditelj spusti iz ruku, ono trčeći pokušava da izadje iz ordinacije (escape, with desire to).

(more…)