Homeopatsko lečenje

Gojaznost

Bolest modernog doba

Uzroci gojaznosti mogu biti višestruki: nasleđe, stil života (nekretanje, brza hrana), posledica bolesti, menopauza, trauma, psihosomatske prirode itd. To sve govori, da je gojaznost, kompleksna tegoba i da se ne može rešiti na lak i jednostavan način. Svaka gojazna osoba je počela da se goji iz različitih razloga, uzroka, tako da i lečenje mora biti individualno. (more…)