Homeopatski lekovi

Način delovanja homeopatskog leka

Svi složeni organizmi, uključujući i ljudski , zasnivaju se na održavanju balansa asimilacije, eliminacije i reparacije. To podrazumeva savršen sklad uzimanja hrane, vode i kiseonika, pretvaranja u energiju, zatim izbacivanja produkata metabolizma i zaceljivanja oštećenja. Bilo koji zastoj ove prirodne homeostaze se manifestuje u vidu simptoma i oni mogu biti psihičke ili fizičke prirode, a u suštini najćešće su udruženi. (more…)